תחבורה

379

סקר הרגלי נסיעה, 1996/97

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

398

סקר הרגלי נסיעה בנתניה, בחולון ובפתח-תקווה, 1995

משרד התחבורה, מכון לתכנון תחבורה בת"א

390

סקר הרגלי נסיעה, 1984

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

386

תאונות דרכים עם נפגעים, 2005

הלמ"ס בשיתוף משטרת ישראל

387

תאונות דרכים עם נפגעים, 2004

הלמ"ס בשיתוף משטרת ישראל

388

תאונות דרכים עם נפגעים, 2003

הלמ"ס בשיתוף משטרת ישראל

378

תאונות דרכים עם נפגעים, 1999-2002

הלמ"ס בשיתוף משטרת ישראל

389

תאונות דרכים עם נפגעים, 1998

הלמ"ס בשיתוף משטרת ישראל

399

תאונות דרכים עם נפגעים, 1996-1997

הלמ"ס בשיתוף משטרת ישראל

396

תאונות דרכים עם נפגעים, 1994-1995

הלמ"ס בשיתוף משטרת ישראל

393

תאונות דרכים עם נפגעים, 1987-1993

הלמ"ס בשיתוף משטרת ישראל

391

תאונות דרכים עם נפגעים, 1974-1986

הלמ"ס בשיתוף משטרת ישראל

383

ספירות תנועה בדרכים בין-עירוניות, 2006

הלמ"ס בשיתוף מע"צ

382

ספירות תנועה בדרכים בין-עירוניות, 1999-2004

הלמ"ס בשיתוף מע"צ

381

ספירות תנועה בדרכים בין-עירוניות, 1998

הלמ"ס בשיתוף מע"צ

380

ספירות תנועה בדרכים בין-עירוניות, 1987-1997

הלמ"ס בשיתוף מע"צ

397

ספירות תנועה בדרכים בין-עירוניות, 1985-1995

הלמ"ס בשיתוף מע"צ

395

ספירות תנועה בדרכים בין-עירוניות, 1983-1993

הלמ"ס בשיתוף מע"צ

392

נפחי תנועה בקטעי כביש, 1971-1986

הלמ"ס בשיתוף מע"צ

394

קובץ קטעי כביש וצמתים

מע"צ