עיסוקים

719

אינדקס Goldthorpe לקטגוריות תעסוקתיות בישראל

יעיש מאיר, אוניברסיטת חיפה

316

פרופילים של מקצועות מתוך מפקדי האוכלוסין 1972, 1983

הרטמן משה, קראוס ורד ומאגר הנתונים מתוך נתוני הלמ"ס

530

סקר אקדמאים, 1974

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

532

סקר אקדמאים ובעלי השכלה על תיכונית, 1984

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

690

תולדות חיים של גברים יהודיים - שנתון 1954

מטרס יהודה, מכון ברוקדייל

692

תולדות חיים של נשים יהודיות - שנתון 1954

מטרס יהודה, Featherman David, מכון ברוקדייל

715

סגל אקדמי בישראל - גברים, 1976

נבו-אינגבר יהודית, בן דוד יוסף, האוניברסיטה העברית

716

סגל אקדמי במדעים וטכנולוגיה, 1984

נבו-אינגבר יהודית

720

מחקר לבנית מדד לסטטוס מקצועי

קראוס ורד בשיתוף מכון ברוקדייל

722

נשים עובדות, 2000

משרד העבודה והרווחה

549

סקר מוביליות חברתית, 2001

מטרס יהודה, שטייר חיה, רייכמן רבקה

590

סקר ניידות בתעסוקה, 1991/92

קראוס ורד ותורן נינה

589

סקר ניידות בתעסוקה ובטוח פנסיוני, 1980

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

550

סקר ניידות בתעסוקה, 1974

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

772

יחסי משפחה ודרכי ניהול משק בית בטיפוסים שונים של משפחות בישראל

שלח אילנה, האוניברסיטה העברית