הזמנת קבצי נתונים מהמאגר

 

בקשה לשימוש בקובץ נתונים PUF 

טופס בקשה כללי - עבור מרצה/סטודנט/חוקר

בקשה לשימוש בקובץ MUC של הלמ"ס

 
טופס בקשה לשימוש בנתוני הלמ"ס, מוגבל לצוות אקדמאי בלבד. מצריך אישור הלמ"ס , על פי ת"ז.

הצהרת עמית מחקר / עוזר לחוקר 

 

עבור שימוש בקבצי MUC, שינוי/עדכון פרטי עמית מחקר
יש להדפס, לחתום ולשלוח :
לפקס 02-5883004
או לכתובת דוא"ל ISDC_support@huji.ac.il

מדריך למילוי טופס

איך למלא טופס בקשה לנתונים מהמאגר?