שאלות נפוצות

מה מכיל המאגר

לרשות משתמשי ה -ISDC יש גוף גדול נתונים ממוחשבים המכסים מגוון רחב של מחקרים במדעי החברה. החזקות ה - ISDC כוללות בעיקר קובצי מיקרו-נתונים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומקורות אחרים. עם זאת, כמה מאגרי מאקרו נגישים גם דרך האינטרנט. איסוף הנתונים מכסה תחומי מחקר כגון אוכלוסייה, בריאות, עבודה ואבטלה, התנהגות כלכלית, זקנים, אי-שוויון חברתי וכלכלי, תחבורה, חינוך, בחירות, עלייה, עמדות פוליטיות ואחרות, מאגרי מידע רב-לאומיים.

הדרך הטובה ביותר לגלות האם יש ל- ISDC נתונים המתאימים למטרות המחקר שלך היא להתייעץ עם הקטלוג באתר האינטרנט המתאר, באנגלית, את אוסף הנתונים ומהווה חלון יעיל לחיפוש ואיחזור מידע (metadata) על קבצי הנתונים.

מקור מידע נוסף על האחזקות האחרונות של ה- ISDC הוא באמצעות רשימת התפוצה DATANET אליה ניתן להצטרף בדף הבית. צוות המאגר ישמח לענות על שאלות שיופנו אליו באמצעות הדאר האלקטרוני,
הפקס 972-2-5883004 או הטלפון 972-2-5883008.

 

 

לאילו מטרות ניתן להשתמש בנתונים

המאגר מאפשר עריכת ניתוח משני (secondary analysis ) למטרות שונות מאלה שלשמן נאספו הנתונים המקוריים, לדוגמא:

 • מיפוי תכונות, עמדות והתנהגות של אוכלוסיות בהווה ובעבר
 • השוואה בין ארצות, אזורים, ערים וקהילות; לזיהוי מגמות על פני זמן
 • בדיקה ואימות של השערות ותאוריות
 • בדיקת שאלונים וכלי מחקר
 • עריכת מחקר מתודולוגי על נתונים מובנים (בד"כ סדרות עיתיות)
 • הוראה ותירגול במוסדות להשכלה גבוהה

 

מהי זמינות הנתונים

הקבצים השמורים בספרית המאגר נשארים קנינו הרוחני של הגורם או הפרט שאסף אותם והמשתמש מקבל זכות שימוש בנתונים. לכל קובץ ניתנת דרגת זמינות הנקבעת בתאום עם מקור הנתונים:

דרגת זמינות 1 :    כללי שימוש סטנדרטיים של המאגר. ראה "כללים לשימוש נאות בנתונים"                                    

דרגת זמינות 2 :     המשתמש מתחייב לשמור על כללי שימוש מיוחדים ומקור הקובץ מקבל דווח תקופתי על השימוש בנתוניו.

דרגת זמינות 3 :     נוסף לכללי השימוש הסטנדרטיים, נדרש אישור בכתב ממקור הקובץ 

דרגת זמינות 4 :     הקובץ נקלט במאגר אך הוא אינו זמין עד שבעליו יסיים את עבודת המחקר שלו וישחרר את הנתונים לשימוש כללי 

דרגת זמינות 5 :     הקובץ זמין למשתמשים מהמוסדות המנויים בלבד

דרגת זמינות 6 :     קובץ 'רגיש' מבחינת הסודיות הסטטיסטית שמקורו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. השימוש בו מוגבל לחברי סגל מדרגת מרצה ומעלה במוסדות להשכלה גבוהה, שחתמו על הסכם MUC עם הלמ"ס

 

 

כללים לשימוש נאות בנתונים

 • לא לעשות כל שימוש אחר בנתונים, מלבד למטרה הנקובה בהזמנה
 • לא לנסות לזהות פרטים, משקי בית או עסקים מתוך הנתונים
 • לא למסור, למכור או להעביר, בכל דרך שהיא, את הנתונים או חלקים מהם לאדם אחר
 • לדאוג לכך שהנתונים (קוד משתמש, שמות הקבצים, דיסקטים, מסמכי ביאור וכדומה) יהיו חסויים כך שהגישה אליהם תתאפשר רק למבקש
 • לדאוג שבכל פרסום המתבסס על הנתונים הנ"ל יצויין מקור הנתונים ותצויין עובדת קבלתם באמצעות מאגר הנתונים של מדעי החברה באוניברסיטה העברית .
  Israel Social Science Data Center (ISDC), The Hebrew University of Jerusalem

כאשר הנתונים נדרשים לצורכי הוראה, יחתום המורה על טופס ההתחיבות וידאג להחתים את התלמידים על טפסים דומים. כאשר נדרש אישור מיוחד ממקור הקובץ (רמת זמינות 3), המאגר יפנה למקור הנתונים, בשם המבקש. לקוח המבקש לעשות שימוש חוזר בנתונים שקיבל בעבר למטרת מחקר שונה, ישלח הזמנה חדשה.

 

 

באיזו צורה אקבל את הנתונים

פורמט: רוב קבצי המיקרו נשמרים ונמסרים בפורמט ASCII המוכר ע"י כל מערכות החומרה והתוכנה. כדי להקל על השימוש בנתונים מספק המאגר, יחד עם קובץ הנתונים והתיעוד, גם תוכנית סטטיטיסטית מוכנה לקריאת הקובץ ב- SAS , SPSS או STATA . נתוני מקרו נמסרים לרוב בפורמט EXCEL .

חבילת הנתונים טיפוסית כוללת :

 •  קובץ/קובצי נתונים בפורמט ASCII
 •  רשימת משתנים לכל סוג רשומה
 •  תוכנית SPSS, SAS או STATA הכוללת שמות משתנים וערכים, הגדרת חסרים וכד'
 •  Codebooks - סווג משלחי יד, ארצות לידה וכד'
 •  תאור הקובץ מהקטלוג (abstract)
 •  שאלון הסקר, בד"כ בפורמט pdf.

מדיה: המאגר משגר למשתמש את קבצי הנתונים והתיעוד הנלווה באמצעות:

 •  שרת FTP: קבצים מועברים לשרת FTP anonymous והמשתמש מתבקש להעתיק את הקבצים שהזמין בתוך 5 ימים.
 •  תקליטור (CD-ROM)

קבצים מועברים לשרת FTP anonymous והמשתמש מתבקש להעתיק את הקבצים שהזמין בתוך 5 ימים.

 

 

עלויות ומחירים

קליטת קבצים חדשים ושימור מאגר נתונים במצב זמין לאורך זמן, כרוכים בעלות גבוהה, אשר 90% ממנה מוקדש להוצאות קבועות. יתרה מכך, המאגר משלם ללמ"ס תמלוגים עבור קבצי נתונים שמקורם בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לפיכך גובה המאגר תשלום עבור השרותים שהוא מספק. האוניברסיטאות בישראל קשורות למאגר בהסדרי מנוי שנתי המאפשרים למורים ולתלמידים במוסד גישה ושימוש חינם בנתוני המאגר. כך גם מכוני מחקר ומכללות אחדות. ראה את רשימת המוסדות המנויים . משתמשים ממוסדות לא-אקדמיים או שאינם מנויים, בארץ ובחו"ל, משלמים עבור כל שימוש. מחירי הנתונים מבוססים על הקריטריונים האלה:

 • מחיר רכישת הנתונים ע"י המאגר (אם נרכש)
 • נפח הקובץ ומורכבותו
 •  המגזר המשתמש: אקדמי / מסחרי / ציבורי

מחיר הקבצים אינו מכסה ניתוחים ועיבודים סטטיסטיים.