באיזו צורה אקבל את הנתונים

פורמט: רוב קבצי המיקרו נשמרים ונמסרים בפורמט ASCII המוכר ע"י כל מערכות החומרה והתוכנה. כדי להקל על השימוש בנתונים מספק המאגר, יחד עם קובץ הנתונים והתיעוד, גם תוכנית סטטיטיסטית מוכנה לקריאת הקובץ ב- SAS , SPSS או STATA . נתוני מקרו נמסרים לרוב בפורמט EXCEL .

חבילת הנתונים טיפוסית כוללת :

  •  קובץ/קובצי נתונים בפורמט ASCII
  •  רשימת משתנים לכל סוג רשומה
  •  תוכנית SPSS, SAS או STATA הכוללת שמות משתנים וערכים, הגדרת חסרים וכד'
  •  Codebooks - סווג משלחי יד, ארצות לידה וכד'
  •  תאור הקובץ מהקטלוג (abstract)
  •  שאלון הסקר, בד"כ בפורמט pdf.

מדיה: המאגר משגר למשתמש את קבצי הנתונים והתיעוד הנלווה באמצעות:

  •  שרת FTP: קבצים מועברים לשרת FTP anonymous והמשתמש מתבקש להעתיק את הקבצים שהזמין בתוך 5 ימים.
  •  תקליטור (CD-ROM)

קבצים מועברים לשרת FTP anonymous והמשתמש מתבקש להעתיק את הקבצים שהזמין בתוך 5 ימים.