עלויות ומחירים

קליטת קבצים חדשים ושימור מאגר נתונים במצב זמין לאורך זמן, כרוכים בעלות גבוהה, אשר 90% ממנה מוקדש להוצאות קבועות. יתרה מכך, המאגר משלם ללמ"ס תמלוגים עבור קבצי נתונים שמקורם בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לפיכך גובה המאגר תשלום עבור השרותים שהוא מספק. האוניברסיטאות בישראל קשורות למאגר בהסדרי מנוי שנתי המאפשרים למורים ולתלמידים במוסד גישה ושימוש חינם בנתוני המאגר. כך גם מכוני מחקר ומכללות אחדות. ראה את רשימת המוסדות המנויים . משתמשים ממוסדות לא-אקדמיים או שאינם מנויים, בארץ ובחו"ל, משלמים עבור כל שימוש. מחירי הנתונים מבוססים על הקריטריונים האלה:

  • מחיר רכישת הנתונים ע"י המאגר (אם נרכש)
  • נפח הקובץ ומורכבותו
  •  המגזר המשתמש: אקדמי / מסחרי / ציבורי

מחיר הקבצים אינו מכסה ניתוחים ועיבודים סטטיסטיים.