אודות מאגר הנתונים

מאגר הנתונים אוסף, מעבד, מפיץ ומשמר גופי נתונים שיש בהם ענין מחקרי בתחומים השונים במדעי החברה. מאז הקמתו בסוף שנות ה-70 התפתח המאגר למרכז ארצי לנתונים ממוחשבים והחל מ- 1994 הוא משרת את כל האוניברסיטאות במסגרת הסדרי מנוי. בין צרכני הנתונים נמצאים גם מכוני מחקר, מכללות ומוסדות ציבור. כמו כן מספק המאגר נתונים על ישראל לחוקרים בארצות אחרות. בוועדה המייעצת המנחה את עבודת המאגר, משתתפים נציגי המוסדות המנויים ונציג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מטרות המאגר

  • עידוד המחקר האמפירי במדעי החברה ע"י הגברת השימוש המשני (secondary analysis) בנתוני אמת לצרכי מחקר והוראה
  • הצלת נתונים חשובים טרם אובדנם באמצעות איתור, איסוף, השבחה ושימור של קבצים בעלי ערך
  • ניהול ספרית נתונים אמינה ויעילה
  • ריכוז מידע על מצאי הנתונים הרלבנטיים בארץ, סוגיהם ושיטות הבניה שלהם
  • בנית סדרות מצרפיות ומסדי נתונים בתחומים שאינם מטופלים ע"י מוסדות אחרים
  • ייצוג צרכני הנתונים בישראל בפני מאגרים ויצרני נתונים חשובים בחו"ל

 

המאגר הוא המקום היחיד בארץ בו נאספים ונשמרים, במצב תקין וזמין, נתוני מיקרו על החברה והכלכלה בישראל ואחד המרכזים הבודדים המטפל באופן שוטף בארגון ושימור נתוני מקרו. לספרית הנתונים של המאגר אין אח בארץ, לא בהיקף הנתונים וטווח הזמן שהם מייצגים (למעלה מ-30 שנה) ולא בטכנולוגיות שימור ושרות למשתמשים.

ספרית המאגר מכילה כ-1000 גופי נתונים (dataset) הכוללים סקרי דגימה, סקרים מקומיים, מפקדי אוכלוסין, רשומות אדמיניסטרטיביות ונתוני מקרו. מרבית הקבצים הם נתוני מיקרו אנונימיים וחלקם הקטן מכיל מצרפים, בד"כ סדרות עיתיות. המאגר מייחס חשיבות גבוהה לשמירה על סודיות נתוני הפרט בקבצים ושומר על סטנדרטים בינלאומיים בנושא זה. המקורות העיקריים לנתונים הם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקההמוסד לביטוח לאומי , מכוני מחקר, חוקרים באוניברסיטאות ומשרדי ממשלה. מ- 1995 פועל המאגר גם כמשווק מורשה של נתוני הלמ"ס. מקורות עיקריים לנתוני חוץ הינם תוכנית ה- ICPSR במישיגן, בו מייצג המאגר את ישראל כ- 
Official Representative of the ICPSR Israeli membership, ותוכנית ה- ISSP.