אגרת למפקיד הנתונים

ברוך הבא ותודה לך על העניין שלך בהפקדת נתונים עם ISDC. ISDC מעודד יצרני נתונים- רשויות ממשלתיות, ציבוריות ומקומיות, כמו גם מוסדות אקדמיים- להפקיד את הנתונים הממוחשבים שלהם בארכיון לצורך שימור ארוך טווח, ולשימוש בניתוח משני על ידי חוקרים אחרים ממדעי החברה. ה-ISDC מחפש נתונים מתוך סקרים או רשומות מנהלתיות, שיש להם פוטנציאל שימוש במדעי החברה. מערכות הנתונים האלה מוכנים אז לשימוש לניתוח משני וכן לשימור ארוך טווח, על פי סטנדרטים בינלאומיים של מאגרי נתונים במדעי החברה. למותר לציין כי הכנת המאגר לשימוש כוללת אמצעי בקרה על הגילוי כמו הסרת כל פרטי הזיהוי.

יתרונות הפקדת הנתונים במאגר:

 מבטיח את שמירת הנתונים בבטחה.

 מקדם מחקר חדש ומאפשר בדיקה של שיטות מחקר חדשות או חלופיות.

 מפחית עלויות על ידי הימנעות מאיסוף נתונים כפול.

 מספק הכרה פומבית של בעל מחקר הנתונים ופעילויות מקצועיות.

 מאפשר לבעלי המידע להימנע ממטלות אדמיניסטרטיביות הקשורות במשתמשים חיצוניים ולדרישותיהם.

 לחוקרים להדגים שימוש ממושך בנתונים אחרי שהמחקר המקורי הושלם, דבר שיכול להשפיע על סוכנויות המימון לספק מימון נוסף למחקר.

 

אחסון הנתונים ב-ISDC מאפשר הטבות נוספות לחוקרים ראשיים:

 תיאור המחקר של החוקר נכלל באתר האינטרנט של המרכז 

 שמירה על גיבויים קבועים של הנתונים הן באתר והן מחוץ לאתר

 צוות המאגר בוחנים את הנתונים כדי לקבוע את רמת הסודיות הסטטיסטית, ולאחר התייעצות עם בעל הנתונים, לעשות את השינויים הנדרשים כדי להבטיח את חשאיות המשיב

 

 

בעל הנתונים יכול לשלוט בשימוש בנתונים על ידי הקצאת אחד ממצבי הגישה הבאים:

דרגה 1 : מערך הנתונים נתון לשימוש חופשי, אך המשתמש צריך להכיר במקור שלו (של בעל הנתונים). 

דרגה 2 : מערך הנתונים נתון לשימוש חופשי ובעל הנתונים מקבל דו"ח שימוש תקופתי.

דרגה 3 : כל שימוש במערך הנתונים מצריך אישור בכתב של בעל הנתונים.

דרגה 4 : מאגר הנתונים יהיה פתוח לשימוש חופשי לאחר שבעל הנתונים מפרסם את תוצאותיו. 

 

עלות הקליטה של קובץ נתונים היא פונקציה של מערך המחקר, מורכבות הקובץ (ריבוי יחידות חקירה והיאררכיה ביניהן) , מספר המשתנים ואיכות התיעוד. קבצי נתונים "חמים" נקלטים במאגר ללא מימון חיצוני. לגבי קבצים אחרים, רצוי לטפל בגיוס תקציב בשלב הכנת הצעת המחקר. נשמח לסייע לך בתימחור והכנת הסעיפים התקציביים הרלבנטיים.