עליה וקליטה

520

סקר עולים, 2010-2011

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

522

סקר תעסוקת עולים שבאו מברה"מ באוקטובר-דצמבר 1993 - 2 פנלים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

527

סקר תעסוקת עולים שבאו מברה"מ באוקטובר-דצמבר 1990 - 3 פנלים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

343

סקר קליטת עולים, 1982-1983

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

340

סקר קליטת עולים, 1979-1980

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

339

סקר קליטת עולים, 1978-1979

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

338

סקר קליטת עולים, 1977-1978

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

337

סקר קליטת עולים, 1976-1977

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

336

סקר קליטת עולים, 1975-1976

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

335

סקר קליטת עולים, 1974-1975

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

334

סקר קליטת עולים, 1973-1974

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

333

סקר קליטת עולים, 1972-1973

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

332

סקר קליטת עולים, 1971-1972

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

331

סקר קליטת עולים, 1970-1971

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

330

סקר קליטת עולים, 1969-1970

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה