סדר ציבורי ועבריינות

760

סקר נפגעי עבריינות, 2001

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

752

סקר נפגעי עבריינות, 1999

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

753

סטטיסטיקה משפטית, 1975-1995

הנהלת בתי המשפט

759

הערכות ועמדות הציבור כלפי משטרת ישראל, 2002

המשרד לבטחון פנים, לשכת המדען הראשי

758

הערכות ועמדות הציבור כלפי משטרת ישראל, 2001

המשרד לבטחון פנים, לשכת המדען הראשי

757

הערכות ועמדות הציבור כלפי משטרת ישראל, 2000

המשרד לבטחון פנים, לשכת המדען הראשי

756

הערכות ועמדות הציבור כלפי משטרת ישראל, 1999

המשרד לבטחון פנים, לשכת המדען הראשי

755

הערכות ועמדות הציבור כלפי משטרת ישראל, 1998

המשרד לבטחון פנים, לשכת המדען הראשי