מחקרים רב-לאומים

5800

ISSP 2011: Health

 ISSP 2011: Health

5500

ISSP 2010: Environment III

 ISSP 2007: Leisure Time and Sports [Partial Release]

5400

ISSP 2009: Social Inequality IV

 ISSP 2004: Citizenship

4950

ISSP 2008: Religion III

 ISSP 1985: Role of Government I

4850

ISSP 2007: Leisure Time and Sports [Partial Release]

 ISSP 1990: Role of Government II

4700

ISSP 2006: Role of Government IV

 ISSP 1996: Role of Government III

4350

ISSP 2005: Work Orientations III

 ISSP 2006: Role of Government IV

3950

ISSP 2004: Citizenship

 ISSP 1986: Social Networks I

3910

ISSP 2003: National Identity II

 ISSP 2001: Social Networks II

3880

ISSP 2002: Family and Changing Gender Roles III

 ISSP 1987: Social Inequality I

3680

ISSP 2001: Social Networks II

 ISSP 1992: Social Inequality II

3440

ISSP 2000: Environment II

 ISSP 1999: Social Inequality III

3430

ISSP 1999: Social Inequality III

 ISSP 2009: Social Inequality IV

3190

ISSP 1998: Religion II

 ISSP 1988: Family and Changing Gender Roles I

3090

ISSP 1997: Work Orientations II

 ISSP 1994: Family and Changing Gender Roles II

2900

ISSP 1996: Role of Government III

 ISSP 2002: Family and Changing Gender Roles III

2880

ISSP 1995: National Identity

 ISSP 1989: Work Orientations I

2620

ISSP 1994: Family and Changing Gender Roles II

 ISSP 1997: Work Orientations II

2450

ISSP 1993: Environment

 ISSP 2005: Work Orientations III

2310

ISSP 1992: Social Inequality II

 ISSP 1991: Religion I

2150

ISSP 1991: Religion

 ISSP 1998: Religion II

1950

ISSP 1990: Role of Government II

 ISSP 2008: Religion III

1840

ISSP 1989: Work Orientations

 ISSP 1993: Environment I

1700

ISSP 1988: Family and Changing Sex Roles

 ISSP 2000: Environment II

1680

ISSP 1987: Social Inequality

 ISSP 2010: Environment III

1620

ISSP 1986: Social Networks

 ISSP 1995: National Identity I

1490

ISSP 1985: Role of Government

 ISSP 2003: National Identity II

961

סקר ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה (ישראל) - Cranet 2004

אמנון כספי, אוניברסיטת בר-אילן

960

סקר ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה (ישראל) - Cranet 2001-2002

אמנון כספי, אוניברסיטת בר-אילן

959

סקר ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה - Cranet 1999

אמנון כספי, אוניברסיטת בר-אילן

955

סקר ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה - Cranet 1995

אמנון כספי, אוניברסיטת בר-אילן

952

סקר ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה - Cranet 1992

אמנון כספי, אוניברסיטת בר-אילן

951

סקר ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה - Cranet 1991

אמנון כספי, אוניברסיטת בר-אילן

950

סקר ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה - Cranet 1990

אמנון כספי, אוניברסיטת בר-אילן