בחירות

625

 תוצאות הבחירות לכנסת ה-2009, 18

המפקח הארצי על הבחירות

624

 תוצאות הבחירות לכנסת ה-2006, 17

המפקח הארצי על הבחירות

623

 תוצאות הבחירות לכנסת ה-2003, 16

המפקח הארצי על הבחירות

622

 תוצאות הבחירות לראש הממשלה, 2001

המפקח הארצי על הבחירות

621

 תוצאות הבחירות לכנסת ה-15, 1999

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

619

 תוצאות הבחירות לכנסת ה-14, 1996

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

618

 תוצאות הבחירות לכנסת ה-13, 1992

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

615

 תוצאות הבחירות לכנסת ה-12, 1988

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

630

 תוצאות הבחירות לכנסת ה-11, 1984

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

620

 תוצאות הבחירות לכנסת ה-10, 1981

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

610

תוצאות הבחירות לכנסת ה-9, 1977

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

666

תוצאות הבחירות לכנסת מ-1977 עד 1992 - גושי מפלגות

קובץ משולב

614

תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות :1993 ירושלים,תל-אביב, חיפה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

649

סקר בחירות, 2009

אריאן אשר ושמיר מיכל

648

סקר בחירות, 2006

אריאן אשר ושמיר מיכל

646

סקר בחירות, 2003

אריאן אשר ושמיר מיכל

645

סקר בחירות, 2001

אריאן אשר ושמיר מיכל

644

סקר בחירות, 1999

אריאן אשר ושמיר מיכל

647

סקר בחירות, 1999

אברהם דיסקין, אוניברסיטה עברית

643

סקר בחירות, 1996

אריאן אשר ושמיר מיכל

642

סקר בחירות, 1992

אריאן אשר ושמיר מיכל

641

סקר בחירות, 1988

אריאן אשר ושמיר מיכל

640

סקר בחירות, 1984

אריאן אשר, אוניברסיטת תל-אביב

634

סקר בחירות, 1981

אריאן אשר, אוניברסיטת תל-אביב

633

סקר בחירות, 1977

אריאן אשר, אוניברסיטת תל-אביב

632

סקר בחירות, 1973

אריאן אשר, אוניברסיטת תל-אביב

631

סקר בחירות, 1969

אריאן אשר, אוניברסיטת תל-אביב