דיור, סביבה ותכנון עירוני

592

סקר תנאי דיור, 1991

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

591

סקר תנאי דיור, 1978

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

750

סקר עמדות הציבור בשכונות שיקום, 1983

שפירו שמעון, אוניברסיטת תל-אביב ופרויקט שיקום השכונות