התנהגות כלכלית

453

סקר הוצאות המשפחה, 2017

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

454

סקר הוצאות המשפחה, 2016

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

455

סקר הוצאות המשפחה, 2015

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

456

סקר הוצאות המשפחה, 2014

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

457

סקר הוצאות המשפחה, 2013

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

458

סקר הוצאות המשפחה, 2012

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

459

סקר הוצאות המשפחה, 2011

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

471

סקר הוצאות המשפחה, 2010

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

472

סקר הוצאות המשפחה, 2009

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

474

סקר הוצאות המשפחה, 2008

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

469

סקר הוצאות המשפחה, 2007

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

468

סקר הוצאות המשפחה, 2006

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

467

סקר הוצאות המשפחה, 2005

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

466

סקר הוצאות המשפחה, 2004

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

464

סקר הוצאות המשפחה, 2003

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

463

סקר הוצאות המשפחה, 2002

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

462

סקר הוצאות המשפחה, 2001

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

461

סקר הוצאות המשפחה, 2000

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

479

סקר הוצאות המשפחה, 1999

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

478

סקר הוצאות המשפחה, 1998

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

477

סקר הוצאות המשפחה, 1997

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

476

סקר הוצאות המשפחה, 1992-1993

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

475

סקר הוצאות המשפחה, 1986-1987

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

473

סקר הוצאות המשפחה, 1979-1980

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

470

סקר הוצאות המשפחה, 1975-1976

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

465

סקר הוצאות המשפחה, 1968-1969

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

595

קובץ שביתות, 1997-2001

משרד העבודה והרווחה

535

קובץ שביתות, 1965-1992

ההסתדרות הכללית, המכון למחקר חברתי-כלכלי

445

סקר חסכון 1963-1965

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

440

סקר חסכון 1957-1958

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

 קבצים 440, 445 התקבלו באמצעות מכון ברוקדייל; קובץ 475 התקבל באמצעות המוסד לבטוח לאומי