עמדות הצבור והתנהגות חברתית

809

סקר מעקב ארוך-טווח, 2017

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

805

סקר מעקב ארוך-טווח, 2016

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

799

סקר מעקב ארוך-טווח, 2014-2015

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

797

סקר מעקב ארוך-טווח, 2013

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

794

סקר מעקב ארוך-טווח, 2012

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

807

הסקר החברתי, 2016-2002

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

860

הסקר החברתי, 2018

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

808

הסקר החברתי, 2017

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

806

הסקר החברתי, 2016

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

803

הסקר החברתי, 2015

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

798

הסקר החברתי, 2014

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

795

הסקר החברתי, 2013

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

793

הסקר החברתי, 2012

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

792

הסקר החברתי, 2011

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

791

הסקר החברתי, 2010

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

788

הסקר החברתי, 2009

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

787

הסקר החברתי, 2008

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

786

הסקר החברתי, 2007

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

785

הסקר החברתי, 2006

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

784

הסקר החברתי, 2005

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

783

הסקר החברתי, 2004

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

782

הסקר החברתי, 2003

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

781

הסקר החברתי, 2002

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

789

סקר ערכים בין-לאומי 1998-2005, (SVS)

שוורץ שלום, האוניברסיטה העברית

802

Value Tradeoffs Propel and Inhibit Behavior

שוורץ שלום, האוניברסיטה העברית

774

סקר פילנטרופיה, 1998

המרכז לחקר המגזר השלישי, אוניברסיטת בן-גוריון

531

סקר תיקצוב זמן, 1991/92

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

537

סקר הרגלי קריאה, בילוי וספורט, 1998/99

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

534

סקר הרגלי קריאה, בילוי וספורט, 1987

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

773

מודל הערכה של איכות חיים-מדדים אובייקטיביים וסובייקטיביים

אנוש נואה, לסלאו אברהם, שחם יוסף, האונ' העברית

777

סקר עמדות נוער, 1973, 1975

לוי שלומית, גוטמן אליהו, מכון ישראל למחקר חברתי שימושי

754

החברה החרדית והאקדמיה הישראלית: בחינה מחודשת של עמדות הציבור החרדי כלפי לימודים אקדמיים והפרדה מגדרית

ד״ר נטע ברק-קורן, האוניברסיטה העברית, המועצה להשכלה גבוהה

776

התנהגות דתית יהודית בישראל, 2009

מרכז גוטמן, המכון הישראלי לדמוקרטיה, קרן אבי חי

779

התנהגות דתית יהודית בישראל, 2000

מרכז גוטמן, המכון הישראלי לדמוקרטיה, קרן אבי חי

778

התנהגות דתית יהודית בישראל, 1991

לוי שלומית, לוינסון חנה וכץ אליהו, מכון ישראל למחקר חברתי שימושי