חקלאות

700

מחקר הקיבוצים, 1951-1965

ברקאי חיים, האוניברסיטה העברית

702

המפקד החקלאי - דמוגרפי, תשמ"ה

ההסתדרות הציונית העולמית, מחלקת ההתישבות

705

סקר החקלאות, 1995

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

704

מפקד החקלאות והכפר, תשמ"א, 1981

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

703

מפקד החקלאות והכפר, תשל"א, 1971

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה