קשישים

672

סקר קשישים, 1997

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

671

סקר בני 60 ומעלה במשקי בית, 1985

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

 הקבצים הבאים התקבלו ממכון ברוקדייל בסיוע הג'וינט-ישראל

 

670

רשתות חברתיות התומכות בקשיש

סיבולסקי אורה, אוניברסיטת תל-אביב

675

מערך התמיכה האי פורמלית בקשיש - בקעה

שובל יהודית, פליישמן רחל, שמואלי עמיר, מכון ברוקדייל

680

סקר צריכים של קשישי בקעה

פליישמן ר., מור ו., פקטור ח., דיוויס מ., מכון ברוקדייל

685

סקר קשישים

וייל חנה, מכון ברוקדייל

775

העובד המבוגר ואיכות חיי העבודה בישראל

חביב יעקב, ספילרמן סיימון, מכון ברוקדייל