ישובים

875

הרשויות המקומיות בישראל, 2004

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

874

הרשויות המקומיות בישראל, 2003

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

873

הרשויות המקומיות בישראל, 2002

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

872

הרשויות המקומיות בישראל, 2001

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

871

הרשויות המקומיות בישראל, 2000

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

870

הרשויות המקומיות בישראל, 1999

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

526

קובץ הישובים בישראל, 1994, 1998, 2003, 2004

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

525

קובץ הישובים בישראל, 1983

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

258

ישובים קהילתיים ביהודה ושומרון, 1983

עמירן דוד, מכון ירושלים לחקר ישראל

528

איפיון ודרוג הרשויות המקומיות, 2003

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

523

איפיון ודרוג הרשויות המקומיות, 2001

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

521

איפיון ודרוג הרשויות המקומיות, 1999

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

524

איפיון ודרוג הרשויות המקומיות, 1995

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה