עבודה ואבטלה

831

סקר כח אדם, 2017

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

830

סקר כח אדם, 2016

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

829

סקר כח אדם, 2015

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

828

סקר כח אדם, 2014

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

827

סקר כח אדם, 2013

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

826

סקר כח אדם, 2012

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

825

סקר כח אדם, 2011

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

824

סקר כח אדם, 2010

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

823

סקר כח אדם, 2009

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

822

סקר כח אדם, 2008

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

821

סקר כח אדם, 2007

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

820

סקר כח אדם, 2006

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

819

סקר כח אדם, 2005

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

818

סקר כח אדם, 2004

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

817

סקר כח אדם, 2003

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

816

סקר כח אדם, 2002

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

815

סקר כח אדם, 2001

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

814

סקר כח אדם, 2000

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

813

סקר כח אדם, 1999

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

812

סקר כח אדם, 1998

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

811

סקר כח אדם, 1997

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

539

סקר כח אדם, 1996

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

540

סקר כח אדם, 1995

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

551

סקר כח אדם, 1994

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

552

סקר כח אדם, 1993

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

553

סקר כח אדם, 1992

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

554

סקר כח אדם, 1991

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

555

סקר כח אדם, 1990

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

556

סקר כח אדם, 1989

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

557

סקר כח אדם, 1988

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

558

סקר כח אדם, 1987

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

559

סקר כח אדם, 1986

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

560

סקר כח אדם, 1985

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

561

סקר כח אדם, 1984

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

562

סקר כח אדם, 1983

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

563

סקר כח אדם, 1982

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

564

סקר כח אדם, 1981

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

565

סקר כח אדם, 1980

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

566

סקר כח אדם, 1979

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

567

סקר כח אדם, 1978

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

568

סקר כח אדם, 1977

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

569

סקר כח אדם, 1976

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

570

סקר כח אדם, 1975

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

571

סקר כח אדם, 1974

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

572

סקר כח אדם, 1973

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

573

סקר כח אדם, 1972

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

574

סקר כח אדם, 1971

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

575

סקר כח אדם, 1970

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

576

סקר כח אדם, 1969

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

577

סקר כח אדם, 1968

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

578

סקר כח אדם, 1967

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

584

סקר כח אדם, 1961

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

581

סקרי כח אדם בשטחים, 1995-1994

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

582

סקרי כח אדם בשטחים, 1992-1993

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

583

סקרי כח אדם בשטחים, 1981-1991

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

538

קובץ מקבלי דמי אבטלה, 1994-2006

המוסד לביטוח לאומי

536

קובץ מקבלי דמי אבטלה, 1991-1993

המוסד לביטוח לאומי

533

קובץ מקבלי דמי אבטלה, 1989-1991

המוסד לביטוח לאומי

722

נשים עובדות, 2000

משרד העבודה והרווחה

710

קובץ נתמכים של משרד הסעד לשנים 1971-1972, 1974-1978

נתקבל באמצעות מכון ברוקדייל