הכנסות ושכר

598

סקר הכנסות, 2011

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

599

סקר הכנסות, 2010

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

609

סקר הכנסות, 2009

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

608

סקר הכנסות, 2008

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

607

סקר הכנסות, 2007

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

606

סקר הכנסות, 2006

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

605

סקר הכנסות, 2005

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

604

סקר הכנסות, 2004

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

603

סקר הכנסות, 2003

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

602

סקר הכנסות, 2002

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

601

סקר הכנסות, 2001

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

600

סקר הכנסות, 2000

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

519

סקר הכנסות, 1999

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

518

סקר הכנסות, 1998

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

517

סקר הכנסות, 1997

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

516

סקר הכנסות, 1996

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

515

סקר הכנסות, 1995

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

514

סקר הכנסות, 1994

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

513

סקר הכנסות, 1993

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

512

סקר הכנסות, 1992

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

511

סקר הכנסות, 1991

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

510

סקר הכנסות, 1990

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

509

סקר הכנסות, 1989

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

508

סקר הכנסות, 1988

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

507

סקר הכנסות, 1987

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

505

סקר הכנסות, 1985

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

506

סקר הכנסות, 1984

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

504

סקר הכנסות, 1983

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

503

סקר הכנסות, 1982

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

502

סקר הכנסות, 1981

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

501

סקר הכנסות, 1980

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

500

סקר הכנסות, 1979

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

499

סקר הכנסות, 1978

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

497

סקר הכנסות, 1976

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

496

סקר הכנסות, 1975

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

495

סקר הכנסות, 1974

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

494

סקר הכנסות, 1973

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

493

סקר הכנסות, 1972

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

492

סקר הכנסות, 1971

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

491

סקר הכנסות, 1970

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

490

סקרי הכנסות לשנים 1969 ,1968 ,1967

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

487

מודל המס, 1998

משרד האוצר

486

מודל המס, 1997

משרד האוצר

485

מודל המס, 1996

משרד האוצר