שופטים ורשמים

מקור: שנתוני הממשלה

סוג בית משפט

שנת התחלה

שנת סיום

מס. בתי משפט

עליון

1

שופטיםJudges.xls

1964

1995

 

רשמיםRegistrars.xls

1970

1994

 

מחוזי

5

שופטיםJudges.xls

1970

1995

 

רשמיםRegistrars.xls

1970

1994

 

השלום

24

שופטיםJudges.xls

באר-שבע

1970

1995

 

בית שאן

1980

1994

 

בת ים

1980

1994

 

אילת

1970

1994

 

אשקלון

1970

1994

 

אשדוד

1972

1994

 

הרצליה

1980

1994

 

חדרה

1970

1994

 

חיפה

1970

1995

 

נהריה

1970

1994

 

נצרת

1970

1995

 

נתניה

1970

1994

 

כפר-סבא

1973

1994

 

עכו

1970

1994

 

עפולה

1970

1994

 

פתח תקוה

1970

1994

 

צפת

1970

1994

 

ירושלים

1970

1995

 

טבריה

1970

1994

 

רמת גן

1970

1994

 

רחובות

1970

1994

 

רמלה

1970

1994

 

תל-אביב

1970

1995

 

קרית גת

1979

1994

 

רשמיםRegistrars.xls

רשם שלום ירושלים

1970

1994

 

באר-שבע

1970

1994

 

בת ים

1980

1994

 

אשקלון

1980

1994

 

אשדוד

1993

1994

 

הרצליה

1980

1994

 

חדרה

1993

1994

 

חיפה

1970

1994

 

נצרת

1970

1994

 

נתניה

1978

1994

 

כפר-סבא

1978

1994

 

עכו

1993

1994

 

פתח תקוה

1981

1994

 

צפת

1993

1994

 

רחובות

1982

1994

 

רמלה

1993

1994

 

תל-אביב

1970

1994

 

תעבורה

12

שופטיםJudges.xls

באר-שבע

1970

1995

 

אשקלון

1970

1994

 

חדרה

1970

1979

 

חיפה

1970

1995

 

נצרת

1980

1995

 

נתניה

1970

1994

 

ירושלים

1970

1995

 

עכו

1980

1994

 

פתח תקוה

1970

1994

 

רחובות

1970

1994

 

רמלה

1980

1994

 

תל-אביב

1970

1995

 

עבודה

6

שופטיםJudges.xls

ארצי

1973

1995

 

ירושלים

1973

1995

 

תל-אביב

1973

1995

 

חיפה

1973

1995

 

באר-שבע

1973

1995

 

נצרת

1978

1995

 

רשמיםRegistrars.xls

ארצי

1973

1994

 

ירושלים

1973

1992

 

תל-אביב

1973

1992

 

חיפה

1973

1992

 

באר-שבע

1973

1992

 

נצרת

1973

1992