בית המשפט העליון

בית המשפט העליון - פליליSupreme-criminal.xls

סוג עניין

שנת התחלה

שנת סיום

ערעורים

1964

1995

בקשות שונות

1968

1995

רשות ערעור

1985

1995

ערעורי לשכת עו"ד

1964

1995

ערעורי שרות מדינה

1966

1995

ערעורי רשויות מקומיות

1982

1995

דיון נוסף

1964

1995

בקשות למשפט חוזר

1964

1995

     

בית המשפט העליון - אזרחיSupreme-civil.xls

סוג עניין

שנת התחלה

שנת סיום

ערעורים אזרחיים

1964

1995

רשות ערעור

1966

1995

דיון נוסף

1964

1995

היתר נישואין

1985

1995

בקשות שונות

1964

1995

בית המשפט העליון - בג"צHigh_court_of_justice.xls

סוג עניין

שנת התחלה

שנת סיום

עתירות בג"צ

1964

1995

בקשות שונות

1985

1995

עניינים אחרים

1985

1995