סטטיסטיקה משפטית

סטטיסטיקה משפטית 1975-1995

אוסף הנתונים המוצג כאן מקורו בחוברות הסטטיסטיקה המשפטית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והנהלת בתי המשפט שפורסמו החל ב- 1950. האוסף המובא כאן מכיל סיכומים שנתיים על פעילות בתי המשפט בישראל החל ב- 1975 (לבית המשפט העליון - מ-1965 ! ) ועד סוף 1995. מספרי השופטים והרשמים נלקחו משנתוני הממשלה. סיכום ארצי של תפוקת בתי המשפט מופיע בשנתונים הסטטיסטיים. ראה "השנתון הסטטיסטי לישראל2000", פרק 21,לוחות 21.2 - 21.6. הסדרות נבנו ע"י פרופ. מיכאל בינסטוק ופרופ. יואל חיטובסקי מהאוניברסיטה העברית.

הסטטיסטיקה מחולקת לפי רמת בית המשפט (שלום, מחוזי ועליון), סוג תיק (פלילי או אזרחי), סוג הענין הנדון (מקרקעין, נזיקין, מעמד אישי וכד') ושלב הפעולה (תיקים שהוגשו, נתבררו, טרם נתבררו). הסווג המשפטי של הענינים הוכן על פי הנחיותיה של ועדה מייעצת לסטטיסטיקה משפטית והוא משמש את מזכירויות בתי המשפט הן בדווחים שהן מוסרות להנהלת בתי המשפט והן לצורך סימול הענינים שנתבררו.

אוסף הסטטיסטיקה המשפטית מורכב מלוחות Excel המציגים 4 טורים לכל סוג ענין:

  • תיקים שהוגשו
  • נתבררו
  • טרם נתבררו

בדיקה חישובית הבודקת תאימות רב-שנתית של הסדרות: טרם נתבררו בתחילת השנה (בסוף השנה הקודמת) + הוגשו = נתבררו + טרם נתבררו בסוף השנה הנקובה

במקרים בהם המשוואה אינה מאוזנת, מופיעה השארית בטור "בדיקה חישובית". כאשר קיימת תאימות (ברוב המקרים) - מקבל המשתנה ערך אפס. הגדרות והסברים נוספים אפשר למצוא בפרסום מס. 1031 של הלמ"ס בנושא: "סטטיסטיקה משפטית 1993" .

 

 

מקור: הנהלת בתי המשפט ופרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.


הנתונים התקבלו באדיבות מיכאל בינסטוק ויואל חיטובסקי, המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית. 
נשמח לקבל הערות והצעות למהדורה ראשונית זו : magar1@vms.huji.ac.il