בתי משפט המחוזיים

בתי משפט המחוזיים - אזרחייםDistrict-civil.xls

(ירושלים, תל-אביב, חיפה , נצרת, באר שבע)

סוגי תיקים

שנת התחלה

שנת סיום

משקל התיק

ערעור מס הכנסה

1975

1995

תיקים כבדים

ערעורים אזרחיים (דן יחיד)

1975

1995

תיקים קלים

ערעורים אזרחיים (הרכב)

1975

1995

תיקים כבדים

ערערים שונים

1975

1995

תיקים כבדים

מקרקעין

1975

1995

תיקים כבדים

ממונות רגיל

1975

1995

תיקים כבדים

ממונות סדר דין מקוצר

1975

1995

תיקים קלים

נזיקין

1975

1995

תיקים כבדים

בוררות

1975

1995

תיקים כבדים

ירושה

1975

1995

תיקים קלים

מעמד אישי

1975

1995

תיקים קלים

אימוץ

1975

1995

תיקים כבדים

אחרים (כולל המרצות פתיחה)

1975

1995

תיקים קלים

הליכים נלווים

1975

1995

תיקים קלים

פשיטת רגל + שותפות + שעבודים

1992

1995

תיקים כבדים

בתי משפט המחוזיים - פלילייםDistrict-criminal.xls

(ירושלים, תל-אביב, חיפה , נצרת, באר שבע)

סוגי תיקים

שנת התחלה

שנת סיום

משקל התיק

ערעור פלילי

1975

1995

תיקים כבדים

תיקים פליליים (דן יחיד)

1975

1995

תיקים קלים

תיקים פליליים (הרכב)

1975

1995

תיקים כבדים

בקשות שונות

1975

1995

תיקים קלים