בתי משפט השלום

בתי משפט השלום - אזרחייםMagistrates-civil.xls

(ירושלים, תל-אביב, חיפה)

סוגי תיקים

שנת התחלה

שנת סיום

משקל התיק

מקרקעין

1970

1995

תיקים כבדים

ממונות רגיל

1970

1995

תיקים כבדים

ממונות סדר דין מקוצר

1970

1995

תיקים קלים

הכרזת גיל

1970

1995

תיקים קלים

עניינים אחרים (כולל המרצות פתיחה)

1970

1995

תיקים קלים

הליכים נלווים

1970

1995

תיקים קלים

תביעות קטנות

1979

1995

תיקים קלים

בתי משפט השלום - פלילייםMagistrates-criminal.xls

(ירושלים, תל-אביב, חיפה)

סוגי תיקים

שנת התחלה

שנת סיום

משקל התיק

פשעים

1978

1995

תיקים כבדים

עוונות

1970

1995

תיקים כבדים

מס הכנסה

1983

1995

תיקים כבדים

מס ערך מוסף

1983

1995

תיקים כבדים

קובלנות פרטיות

1970

1995

תיקים כבדים

חטאים

1970

1995

תיקים קלים

תאונות דרכים

1970

1995

תיקים כבדים

תאונות דרכים שלא לפי סעיף 304

1980

1995

תיקים כבדים

תאונות דרכים לפי סעיף 304

1980

1995

תיקים כבדים

עבירות תנועה שלא גרמו תאונה

1970

1995

תיקים קלים

בקשות שונות

1970

1995

תיקים קלים