חדשות

חדש במאגר

מאי 6, 2018

830. סקר כח אדם, 2016

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

הקובץ לשימוש הציבורי (PUF) זמין במאגר

חדש במאגר הנתונים

חדש במאגר

מאי 6, 2018

830. סקר כח אדם, 2016

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

הקובץ לשימוש הציבורי (PUF) זמין במאגר

עוד...

סנן לפי חודש