תפוצות ישראל

840

קהילות יהודיות בגרמניה, 1840-1928

ברקאי אברהם

841

סקר יהודי צפון אמריקה, NJPS 1990

CJF - Council of Jewish Federations