בסיסי נתונים

מבחר סדרות כלכליות של ישראל

Economic time series for Israel

Source: Bank of Israel and the Central Bureau of Statistics

 

Subject File Period Type Worksheet Number of Series Start Year

National Accounting
Data are presented both in nominal and in real series

F260 quarter NSNA-R 25 1980
quarter OSNA-R 18 1964
quarter NSNA-N 20 1964
quarter OSNA-N 17 1964
Capital Stock F261 year cs_y_series 4 1960
Labor Market F262 year lm_y_series 20 1949
quarter lm_q_series 45 1958
month lm_m_series 11 1961
Public Sector F263 year ps_y_series 6 1960
Balance of Payments F264 quarter bop_q_series 52 1962
Monetary Series F265 month mn_m_series 1 1975
quarter mn_q_series 16 1961
year mn_y_series 14 1970
Prices F266 month pr_m_series 11 1961
day pr_d_series 2 1948
quarter hm_q_series 51 1962
Housing Market
Contributed by Michael Beenstock
F267 quarter hm_q_series 26 1975
World Data F268 month wd_m_series 6 1960
Defence Data
Contributed by Michael Beenstock
F269 year econo 10 1960
year eximp 4 1963
year m_exp 44 1950
year macro 5 1960
year IDF 2 1974
year middle_east 7 1958
year army 8 1983

 

סטטיסטיקה משפטית

סטטיסטיקה משפטית 1975-1995

אוסף הנתונים המוצג כאן מקורו בחוברות הסטטיסטיקה המשפטית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והנהלת בתי המשפט שפורסמו החל ב- 1950. האוסף המובא כאן מכיל סיכומים שנתיים על פעילות בתי המשפט בישראל החל ב- 1975 (לבית המשפט העליון - מ-1965 ! ) ועד סוף 1995. מספרי השופטים והרשמים נלקחו משנתוני הממשלה. סיכום ארצי של תפוקת בתי המשפט מופיע בשנתונים הסטטיסטיים. ראה "השנתון הסטטיסטי לישראל2000", פרק 21,לוחות 21.2 - 21.6. הסדרות נבנו ע"י פרופ. מיכאל בינסטוק ופרופ. יואל חיטובסקי מהאוניברסיטה העברית.

הסטטיסטיקה מחולקת לפי רמת בית המשפט (שלום, מחוזי ועליון), סוג תיק (פלילי או אזרחי), סוג הענין הנדון (מקרקעין, נזיקין, מעמד אישי וכד') ושלב הפעולה (תיקים שהוגשו, נתבררו, טרם נתבררו). הסווג המשפטי של הענינים הוכן על פי הנחיותיה של ועדה מייעצת לסטטיסטיקה משפטית והוא משמש את מזכירויות בתי המשפט הן בדווחים שהן מוסרות להנהלת בתי המשפט והן לצורך סימול הענינים שנתבררו.

אוסף הסטטיסטיקה המשפטית מורכב מלוחות Excel המציגים 4 טורים לכל סוג ענין:

  • תיקים שהוגשו
  • נתבררו
  • טרם נתבררו

בדיקה חישובית הבודקת תאימות רב-שנתית של הסדרות: טרם נתבררו בתחילת השנה (בסוף השנה הקודמת) + הוגשו = נתבררו + טרם נתבררו בסוף השנה הנקובה

במקרים בהם המשוואה אינה מאוזנת, מופיעה השארית בטור "בדיקה חישובית". כאשר קיימת תאימות (ברוב המקרים) - מקבל המשתנה ערך אפס. הגדרות והסברים נוספים אפשר למצוא בפרסום מס. 1031 של הלמ"ס בנושא: "סטטיסטיקה משפטית 1993" .

 

 

מקור: הנהלת בתי המשפט ופרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.


הנתונים התקבלו באדיבות מיכאל בינסטוק ויואל חיטובסקי, המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית. 
נשמח לקבל הערות והצעות למהדורה ראשונית זו : magar1@vms.huji.ac.il

 

 

רשימת בתי המשפט

 

עליון

שלום

תעבורה

 

רשם שלום ירושלים

עפולה

באר-שבע

מחוזי

באר-שבע

פתח תקוה

אשקלון

באר-שבע

בית שאן

צפת

חדרה

חיפה

בת ים

ירושלים

חיפה

נצרת

אילת

טבריה

נצרת

ירושלים

אשקלון

רמת גן

נתניה

תל-אביב

אשדוד

רחובות

ירושלים

 

הרצליה

רמלה

עכו

עבודה

חדרה

תל-אביב

פתח תקוה

ארצי

חיפה

קרית גת

רחובות

ירושלים

נהריה

רמלה

 

תל-אביב

נצרת

תל-אביב

 

חיפה

נתניה

 

 

באר-שבע

כפר-סבא

 

 

נצרת

     
 

 

 

בית המשפט העליון

בית המשפט העליון - פליליSupreme-criminal.xls

סוג עניין

שנת התחלה

שנת סיום

ערעורים

1964

1995

בקשות שונות

1968

1995

רשות ערעור

1985

1995

ערעורי לשכת עו"ד

1964

1995

ערעורי שרות מדינה

1966

1995

ערעורי רשויות מקומיות

1982

1995

דיון נוסף

1964

1995

בקשות למשפט חוזר

1964

1995

     

בית המשפט העליון - אזרחיSupreme-civil.xls

סוג עניין

שנת התחלה

שנת סיום

ערעורים אזרחיים

1964

1995

רשות ערעור

1966

1995

דיון נוסף

1964

1995

היתר נישואין

1985

1995

בקשות שונות

1964

1995

בית המשפט העליון - בג"צHigh_court_of_justice.xls

סוג עניין

שנת התחלה

שנת סיום

עתירות בג"צ

1964

1995

בקשות שונות

1985

1995

עניינים אחרים

1985

1995

 

בתי משפט המחוזיים

בתי משפט המחוזיים - אזרחייםDistrict-civil.xls

(ירושלים, תל-אביב, חיפה , נצרת, באר שבע)

סוגי תיקים

שנת התחלה

שנת סיום

משקל התיק

ערעור מס הכנסה

1975

1995

תיקים כבדים

ערעורים אזרחיים (דן יחיד)

1975

1995

תיקים קלים

ערעורים אזרחיים (הרכב)

1975

1995

תיקים כבדים

ערערים שונים

1975

1995

תיקים כבדים

מקרקעין

1975

1995

תיקים כבדים

ממונות רגיל

1975

1995

תיקים כבדים

ממונות סדר דין מקוצר

1975

1995

תיקים קלים

נזיקין

1975

1995

תיקים כבדים

בוררות

1975

1995

תיקים כבדים

ירושה

1975

1995

תיקים קלים

מעמד אישי

1975

1995

תיקים קלים

אימוץ

1975

1995

תיקים כבדים

אחרים (כולל המרצות פתיחה)

1975

1995

תיקים קלים

הליכים נלווים

1975

1995

תיקים קלים

פשיטת רגל + שותפות + שעבודים

1992

1995

תיקים כבדים

בתי משפט המחוזיים - פלילייםDistrict-criminal.xls

(ירושלים, תל-אביב, חיפה , נצרת, באר שבע)

סוגי תיקים

שנת התחלה

שנת סיום

משקל התיק

ערעור פלילי

1975

1995

תיקים כבדים

תיקים פליליים (דן יחיד)

1975

1995

תיקים קלים

תיקים פליליים (הרכב)

1975

1995

תיקים כבדים

בקשות שונות

1975

1995

תיקים קלים

 

בתי משפט השלום

בתי משפט השלום - אזרחייםMagistrates-civil.xls

(ירושלים, תל-אביב, חיפה)

סוגי תיקים

שנת התחלה

שנת סיום

משקל התיק

מקרקעין

1970

1995

תיקים כבדים

ממונות רגיל

1970

1995

תיקים כבדים

ממונות סדר דין מקוצר

1970

1995

תיקים קלים

הכרזת גיל

1970

1995

תיקים קלים

עניינים אחרים (כולל המרצות פתיחה)

1970

1995

תיקים קלים

הליכים נלווים

1970

1995

תיקים קלים

תביעות קטנות

1979

1995

תיקים קלים

בתי משפט השלום - פלילייםMagistrates-criminal.xls

(ירושלים, תל-אביב, חיפה)

סוגי תיקים

שנת התחלה

שנת סיום

משקל התיק

פשעים

1978

1995

תיקים כבדים

עוונות

1970

1995

תיקים כבדים

מס הכנסה

1983

1995

תיקים כבדים

מס ערך מוסף

1983

1995

תיקים כבדים

קובלנות פרטיות

1970

1995

תיקים כבדים

חטאים

1970

1995

תיקים קלים

תאונות דרכים

1970

1995

תיקים כבדים

תאונות דרכים שלא לפי סעיף 304

1980

1995

תיקים כבדים

תאונות דרכים לפי סעיף 304

1980

1995

תיקים כבדים

עבירות תנועה שלא גרמו תאונה

1970

1995

תיקים קלים

בקשות שונות

1970

1995

תיקים קלים

 

בתי משפט השלום בערים שונות

Magistrates-other.xls

בתי משפט השלום - אזרחיים

 

בתי משפט השלום - פליליים

עיר

שנת התחלה

שנת סיום

 

עיר

שנת התחלה

שנת סיום

אילת

1980

1992

 

אילת

1980

1992

אשדוד

1980

1992

 

אשדוד

1980

1992

אשקלון

1980

1992

 

אשקלון

1980

1992

באר שבע

1980

1992

 

באר שבע

1980

1992

בית שאן

1980

1992

 

בית שאן

1980

1992

בני ברק

1985

1992

 

בני ברק

1986

1992

בת ים

1980

1992

 

בת ים

1980

1992

גבעתיים

1986

1992

 

גבעתיים

1986

1992

דימונה

1980

1992

 

דימונה

1980

1992

הרצליה

1980

1992

 

הרצליה

1980

1992

חדרה

1980

1992

 

חדרה

1980

1992

חולון

1986

1992

 

חולון

1986

1992

טבריה

1980

1992

 

טבריה

1980

1992

כפר-סבא

1980

1992

 

כפר-סבא

1980

1992

כרמיאל

1986

1992

 

כרמיאל

1986

1992

נהריה

1980

1992

 

נהריה

1980

1992

נצרת

1980

1992

 

נצרת

1980

1992

נתניה

1980

1992

 

נתניה

1980

1992

עכו

1980

1992

 

עכו

1980

1992

עפולה

1980

1992

 

עפולה

1980

1992

פתח-תקוה

1980

1992

 

פתח-תקוה

1980

1992

צפת

1980

1992

 

צפת

1980

1992

קרית ביאליק

1986

1992

 

קרית ביאליק

1986

1992

קרית גת

1980

1992

 

קרית גת

1980

1992

קרית שמונה

1980

1992

 

קרית שמונה

1980

1992

ראשון לציון

1986

1992

 

ראשון לציון

1986

1992

רחובות

1980

1992

 

רחובות

1980

1992

רמלה

1980

1992

 

רמלה

1980

1992

נפת גולן

1980

1992

 

נפת גולן

1980

1992

קצרין

1980

1992

 

קצרין

1982

1992

רמת-גן

1980

1983

 

רמת-גן

1980

1985

 

שופטים ורשמים

מקור: שנתוני הממשלה

סוג בית משפט

שנת התחלה

שנת סיום

מס. בתי משפט

עליון

1

שופטיםJudges.xls

1964

1995

 

רשמיםRegistrars.xls

1970

1994

 

מחוזי

5

שופטיםJudges.xls

1970

1995

 

רשמיםRegistrars.xls

1970

1994

 

השלום

24

שופטיםJudges.xls

באר-שבע

1970

1995

 

בית שאן

1980

1994

 

בת ים

1980

1994

 

אילת

1970

1994

 

אשקלון

1970

1994

 

אשדוד

1972

1994

 

הרצליה

1980

1994

 

חדרה

1970

1994

 

חיפה

1970

1995

 

נהריה

1970

1994

 

נצרת

1970

1995

 

נתניה

1970

1994

 

כפר-סבא

1973

1994

 

עכו

1970

1994

 

עפולה

1970

1994

 

פתח תקוה

1970

1994

 

צפת

1970

1994

 

ירושלים

1970

1995

 

טבריה

1970

1994

 

רמת גן

1970

1994

 

רחובות

1970

1994

 

רמלה

1970

1994

 

תל-אביב

1970

1995

 

קרית גת

1979

1994

 

רשמיםRegistrars.xls

רשם שלום ירושלים

1970

1994

 

באר-שבע

1970

1994

 

בת ים

1980

1994

 

אשקלון

1980

1994

 

אשדוד

1993

1994

 

הרצליה

1980

1994

 

חדרה

1993

1994

 

חיפה

1970

1994

 

נצרת

1970

1994

 

נתניה

1978

1994

 

כפר-סבא

1978

1994

 

עכו

1993

1994

 

פתח תקוה

1981

1994

 

צפת

1993

1994

 

רחובות

1982

1994

 

רמלה

1993

1994

 

תל-אביב

1970

1994

 

תעבורה

12

שופטיםJudges.xls

באר-שבע

1970

1995

 

אשקלון

1970

1994

 

חדרה

1970

1979

 

חיפה

1970

1995

 

נצרת

1980

1995

 

נתניה

1970

1994

 

ירושלים

1970

1995

 

עכו

1980

1994

 

פתח תקוה

1970

1994

 

רחובות

1970

1994

 

רמלה

1980

1994

 

תל-אביב

1970

1995

 

עבודה

6

שופטיםJudges.xls

ארצי

1973

1995

 

ירושלים

1973

1995

 

תל-אביב

1973

1995

 

חיפה

1973

1995

 

באר-שבע

1973

1995

 

נצרת

1978

1995

 

רשמיםRegistrars.xls

ארצי

1973

1994

 

ירושלים

1973

1992

 

תל-אביב

1973

1992

 

חיפה

1973

1992

 

באר-שבע

1973

1992

 

נצרת

1973

1992