צוות המאגר

 

פרופ יונה סכלקנס   יושב ראש                   02-588-3336       jona@mail.huji.ac.il

 

עוזרי מחקר:

   
נטליה וולצקינה 02-588-1170 natasha@mail.huji.ac.il
סיגל נאור 02-588-3008 isdc@savion.huji.ac.il
יצחק שחר   yitzchak.shachar@mail.huji.ac.il