New Page 1
 
 

27-07-2006

נתונים חדשים במאגר

819. סקר כח אדם 2005
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

סקר כח אדם הוא סקר משקי בית מרכזי שהלמ"ס עורכת והוא משמש למעקב אחר כח-העבודה בישראל, גודלו ותכונותיו. הסקר אוסף נתונים מפורטים על תכונות כח העבודה האזרחי, יוממות, גיל, ארץ לידה, מקום מגורים, עבודה חלקית וסיבותיה, אבטלה, ארצות לידה של ההורים, שנות לימוד ותעודה אחרונה, סוג בית הספר האחרון שלמדו בו, ועוד. כמו כן מכיל הקובץ פרטים על משק הבית, גודלו, הרכבו, צפיפות הדיור והעסקת עזרה בבית. פריטים רבים מספקים מידע על מובטלים: משך האבטלה, תעסוקה אחרונה לפני האבטלה, אופני חיפוש עבודה והתייאשות ממציאת עבודה. במאגר התקבלו שתי גרסאות של הנתונים: קובץ PUF זמין לכל המשתמשים ובו משתנים אחדים מקובצים וגרסה מפורטת יותר המיועדת לאנשי סגל באוניברסיטאות החותמים על הסכם MUC עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (N=102,049).

949. CPS Labor Extracts (USA)
Source: BLS & NBER

סקר האוכלוסיה השוטף (CPS) נערך מדי חודש ע"י הלשכה לסטטיסטיקה של עבודה בארה"ב. הסקר הינו המקור לנתונים המתפרסמים על שוק העבודה ושיעור האבטלה החודשי בארה"ב. מ- 1968 ואילך בונים עורכי הסקר קבצי נתונים מסוג PUF לצרכי מחקר חיצוני. מכון המחקר NBER העושה שימוש רב בנתונים אלה בנה קובץ עבודה ובו כלולים כ-30,000 פרטים מכל סקר חודשי כאשר חלק מהנבדקים מופיעים ביותר מחודש אחד (ה-CPS כמו סקר כח אדם בארץחוזר 4 פעמים לאותו נבדק, בתנאי שלא שינה את מקום מגוריו). הקובץ מכיל כ-50 משתנים הקשורים בתעסוקה שעות עבודה, שכר, ענף כלכלי, משלח יד, השכלה והתאגדות עובדים. נתוני הרקע כוללים בין היתר מוצא, גזע ומיקום גאוגרפי. בסיס הנתונים נבנה ועובד ע"י דן פינברג וג'אן רוט ממכון NBER שהביאו את הנתונים ומפתחות הסמלים מהשנים השונות לבסיס בר-השוואה. שאלות והצעות אפשר לשלוח ל: Jean Roth. קובץ הנתונים התקבל בפורמט STATA וניתן להסב אותו בקלות ל-SAS ולפורמטים אחרים. רכישת נתונים אלה ואחרים התאפשרה השנה בזכות תקציב מיוחד שהתקבל מוועדת הספרייה של הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית

קטלוג המאגר

קטלוג הנתונים (metadata) של המאגר נמצא בשלבים אחרונים של הסבה למערכת מידע המבוססת על DDI. DDI הוא פורמט xml סטנדרטי שנבנה כדי לתמוך בתיעוד טכני של נתונים במדעי החברה. לניהול הקטלוג נבחרה מערכת NESSTAR שפותחה בתמיכת התוכנית המדעית של ה-EU. הקטלוג החדש עובר עתה תהליך הרחבה ועדכון שיימשך כשנה. בינתיים ניתן לדפדף בגרסה הנסיונית. הערות והצעות נא לשלוח לאיל נחום או לחגי דרור העושים במלאכה.

אפילוג

בתום כשלושים שנות עבודה באוניברסיטה העברית מתוכן עשרים שנה במאגר הנתונים, אני פורשת בכוונה להספיק לעשות דברים אחרים. על אף הקשיים התקציביים המעיקים על פעולתו, אני סמוכה ובטוחה שמאגר הנתונים ימשיך לפעול ולשגשג בשנים הבאות - בקליטה ושימור נתונים ובסיוע למחקר הכמותי במדעי החברה. עד לאיוש המשרה , תטפל נטשה וולצקין בפעילות השוטפת של המאגר כולל שרות למשתמשים וקליטת קבצים חדשים. בנושאים אקדמיים ומדיניות המרכז, ניתן לפנות לגד נתן, יו"ר הוועדה המייעצת למאגר.

בהזדמנות זו אני מבקשת להודות לכם - ספקי נתונים, משתמשים, עמיתים ואחרים - על שיתוף הפעולה והתמיכה הרבה לה זכיתי במהלך השנים.

מיכל

 
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.