New Page 1
 
 

22-06-2004

קובץ נתונים חדש

817. סקר כח-אדם 2003
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

נתוני מיקרו אנונימיים מסקר כח-אדם 2003 נקלטו במאגר והצטרפו לסדרה הארוכה של קבצים מ- 37 שנות סקרי כח-אדם. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ב-2003 מהדורה שניה ומורחבת של סווג ענפי הכלכלה, שינוי שמהותו בעיקר הרחבת הסווג בענפי ההי-טק. בעקבות השינוי, נבדק הסימול של כל המועסקים בסקר. בתוך כך התגלו שיבושים ביישום כללי הסימול בסקרי משפחות בעיקר במפעלים שלהם יותר מפעילות אחת. לאור זאת נעשה סימול מחדש בענפים אלו. עיקר המעברים היו בין הענפים: שירותי מינהל, שרותים קהילתיים, חינוך, בריאות רווחה וסעד ושרותים למשק בית. רשומת סקר כח-אדם 2003 של המועסקים מכילה איפא סימול ענף כלכלי גם לפי הסווג הישן וגם לפי הסווג החדש. במאגר יש שתי גרסאות של סקר כח-אדם 2003: קובץ PUF רגיל וזמין לכל המשתמשים, וגרסה מפורטת יותר המיועדת לאנשי סגל באוניברסיטאות החותמים על הסכם MUC עם הלמ"ס (N=103,380).

** קובץ הנתונים מסקר כח-אדם 2002 זמין עתה גם באתר Fast Analysis **

 
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.