New Page 1
 
 

20-03-2005

קורס קיץ 2005 של ICPSR לשיטות מחקר מתקדמות במדעי החברה

מרכז הנתונים ICPSR, הפועל במסגרת אוניברסטת מישיגן ב- Ann-Arbor, מארגן כל שנה תוכנית קיץ יוקרתית להנחלת שיטות מחקר כמותיות במדעי החברה. התוכנית מיועדת לחוקרים מתחילים ולסטודנטים לתארים מתקדמים המבקשים ללמוד ולהתנסות בהפעלת שיטות חדישות במחקר כמותי בסוציולוגיה, מדע המדינה, תקשורת, חינוך, גאוגרפיה, היסטוריה וכד'. הקורסים מוצעים בשני מחזורים בני 4 שבועות כל אחד וכאשר במקביל אליהם מתקיימות סדנאות מרוכזות על נושאים ספציפיים. לדוגמא: תכנון וביצוע ניסויי שדה, LISREL ומודלים ליניארים היאררכיים. המחזור הראשון של הקורס יתקיים ב-27 ביוני-22 ביולי והמחזור השני ייפתח ב-25 ביולי ויסתיים ב-19 באוגוסט 2005. מידע מפורט על התוכנית, רשימת הקורסים המוצעים וטפסי הרשמה ניתן למצוא באתר התוכנית.

מאגר הנתונים באוניברסיטה העברית מייצג את האוניברסיטאות הישראליות בקונסורציום ICPSR ומציע מילגה צנועה ל-1-2 משתתפים ישראלים בתוכנית הקיץ 2005. חוקרים ותלמידים לתארים מתקדמים מהמוסדות המנויים המעונינים להשתתף בתוכנית יכולים להירשם לתוכנית דרך האתר.

בקשות למילגה יתקבלו עד 17 באפריל ותשובות ינתנו עד 3.5.2005.

מומלץ מאד לדוקטורנטים וחוקרים צעירים !

מערכת הרשאות חדשה לאתרי המאגר

בשבוע שעבר נחנכה תוכנת הרשאות חדשה ל- GEOBASE ו- FastAnalysis . התוכנה החדשה שפותחה ע"י אלון רובין מצוות המאגר מאפשרת למשתמש לבחור סיסמא, לשנות אותה כרצונו או לקבל תזכורת על סיסמא שנשכחה. התוכנה מספקת לצוות המאגר מידע מקיף על השימוש באתרים אלה ומסייעת להתאים את מצאי הנתונים לדרישות המשתמשים תוך כדי הקפדה על הסודיות הסטטיסטית ב- Fast Analysis.

 
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.