New Page 1
 
 

09-03-2004

תוכנית הקיץ של ICPSR לשיטות מחקר מתקדמות במדעי החברה

מרכז הנתונים ICPSR, הפועל במסגרת אוניברסטת מישיגן ב- Ann-Arbor, מארגן כל שנה תוכנית קיץ יוקרתית להנחלת שיטות מחקר כמותיות במדעי החברה. התוכנית מיועדת לחוקרים מתחילים ולסטודנטים לתארים מתקדמים המבקשים ללמוד ולהתנסות בהפעלת שיטות חדישות במחקר כמותי בסוציולוגיה, מדע המדינה, תקשורת, חינוך, גאוגרפיה, היסטוריה וכד'. הקורסים מוצעים בשני מחזורים בני 4 שבועות כל אחד וכאשר במקביל אליהם מתקיימות סדנאות מרוכזות על נושאים ספציפיים. לדוגמא: תכנון וביצוע ניסויי שדה, LISREL ומודלים ליניארים היאררכיים. מידע מפורט על התוכנית, רשימת הקורסים המוצעים וטפסי הרשמה ניתן למצוא באתר התוכנית.

מאגר הנתונים באוניברסיטה העברית מייצג את האוניברסיטאות הישראליות בקונסורציום ICPSR ומציע מילגה צנועה ל-1-2 משתתפים ישראלים בתוכנית הקיץ 2004. חוקרים ותלמידים לתארים מתקדמים מהמוסדות המנויים המעונינים להשתתף בכך יכולים להירשם לתוכנית דרך האתר.

מועמדים המעונינים לקבל מילגה ישלחו למאגר הנתונים:
העתק מטופס ההרשמה ל-ICPSR Summer Program
תולדות חיים
שני מכתבי המלצה (תלמידים בלבד).

בקשות למילגה יתקבלו עד 13 באפריל ותשובות ינתנו עד 29.4.2004.

מומלץ מאד לדוקטורנטים וחוקרים צעירים !

 
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.