New Page 1
 
 

01-10-2003

יו"ר אקדמי חדש למאגר הנתונים

פרופ. יעקב ריטוב התמנה ע"י דיקן מדעי החברה לתפקיד הממונה האקדמי של מאגר הנתונים במקום פרופ. יוסי רינות שסיים תקופת כהונה בת שלוש שנים בתפקיד. בהזדמנות זו אני מבקשת להודות ליוסי רינות על התבונה, ההדרכה והעצות החכמות שנתן למאגר ולי בתקופה זו.

יעקב ריטוב הוא פרופסור מן המנין במחלקה לסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית. הוא מומחה בסטטיסטיקה מתמטית ומתעניין בתאוריה אסימפטוטית בכלל ובמודלים סמי-פרמטריים בפרט. בעשרים השנים האחרונות פרסם יותר מ-70 מאמרים ומונוגרפיות בסטטיסטיקה. הוא היה ראש המחלקה לסטטיסטיקה והינו חבר במכון לסטטיסטיקה מתמטית. על אף שתחומי המחקר שלו רחוקים מתחומי העיסוק של משתמשי המאגר, אין לי ספק שתכונותיו ותבונתו של יעקב יסייעו לנו להבטיח את עתידו של מאגר הנתונים בתקופה זו של קיצוצים תקציביים. מי יתן ונצליח לבסס סוף-סוף את המאגר כמרכז ארצי בעל תקציב קבוע, משימה שלא כל כך צלחה בידינו עד כה.

בשם צוות המאגר וציבור המשתמשים, אני מאחלת לפרופ. ריטוב הצלחה בתפקיד החדש.

אתר אינטרנט מחודש

האתר המחודש של המאגר עלה אתמול לאויר עם "המראה החדש" לסתיו 2003 ושיפורים רבים המקלים את הנווט והשימוש בשרותי המאגר. נותרו עדיין מספר דפים וטקסטים ישנים אותם נעדכן בחודשים הבאים. כתובת האתר נשארה כשהיתה כך שהקישור במחשב שלכם יביא אתכם לדף הבית הכחול והמהודר של האתר החדש. כדי לחסוך בהקשות עכבר מיותרות, רצוי בכל זאת לעדכן את הקישור כך שיביא אתכם ישירות לתפריט העברי או לתפריט האנגלי.

האתר החדש עוצב ע"י הללי אלעזר ונבנה ע"י נטשה וולצקין. הנכם מוזמנים לשוטט באתר החדש

ולשלוח לנטשה הערות ,הצעות ומחמאות.

שנה טובה,
מיכל

 
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.